Κυκλοφόρησε η έκδοση 1.5.1 του WordPress MU

ΌΣχεδόν στα … κρυφά κυκλοφόρησε η καινούρια έκδοση της πλατφόρμας WordPress MU, που επιτρέπει την δημιουργία blog networks, όπως το ίδιο το wordpress.org . Η καινούρια έκδοση είναι η 1.5.1 και επιφέρει πολλές βελτιώσεις στην ασφάλεια αλλά και καινούρια χαρακτηριστικά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση 1.3.3 . Η κυριότερη εμφανής αλλαγή είναι η ενσωμάτωση του WordPress 2.5.1 .

Download

H διαδικασία αναβάθμισης δεν αναγράφεται και τόσο ξεκάθαρα κάπου, αλλά συνίσταται πάνω κάτω στα εξής:

  • backup
  • overwrite files (εκτός από συγκεκριμένους φακέλους και αρχεία όπως και στο απλό WordPress, δηλ τον φάκελο wp-content και τους υποφακέλους αυτού. Εκεί αντιγράφουμε τα περιεχόμενα τους απλώς και όχι όλους τους φακέλους μονομιάς, για να μην χάσουμε custom πράγματα)
  • edit το wp-config.php στο οποίο χρειάζεται να προσθέσουμε 2 ακόμα defines που υπάρχουν στο καινούριο template του wp-config. Τα defines αυτά, είναι για τις εξης 2 σταθερές SECRET_KEY και SECRET_SALT που προστατεύουν ακόμα καλύτερα τους κωδικούς μας. Αν δεν προσθέσουμε τις σταθερές αυτές δεν θα μπορούν οι χρήστες μας να κάνουν login, ενώ ο admin θα λαμβάνει μήνυμα που σφάλματος. Η τιμή τους, μπορεί να είναι ένα custom μεγάλο string!
  • Tρέχουμε την διαδικασία update all sites, για να ενημερωθεί η βάση

Η διαδικασία αναβάθμισης στο www.fml.gr ολοκληρώθηκε επιτυχώς!

Release announcement

Εdit: ενημερώθηκε με περισσότερες λεπτομέρειες για την αναβάθμιση