29

Ένα πριν τα “άντα”. Παίζει και να μην είχα ποτέ στο παρελθόν την μέρα των γενεθλίων μου χειρότερη διάθεση…