29

Ένα πριν τα “άντα”.

Παίζει και να μην είχα ποτέ στο παρελθόν την μέρα των γενεθλίων μου χειρότερη διάθεση…

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.