29

Ένα πριν τα “άντα”.

Παίζει και να μην είχα ποτέ στο παρελθόν την μέρα των γενεθλίων μου χειρότερη διάθεση…