Ελεύθερες βολές (περίπου)

Το παληκάρι λέει ότι βαρέθηκε τις απλές ελεύθερες βολές και αποφάσισε να το δυσκολέψει λίγο …

Λίγο μόνο:

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.