Ελεύθερες βολές (περίπου)

Το παληκάρι λέει ότι βαρέθηκε τις απλές ελεύθερες βολές και αποφάσισε να το δυσκολέψει λίγο …

Λίγο μόνο: