Προς κ. Ρατζίνσκι, Ξάνθη

Radzinski

Μπορείς να βάλεις ένα γκολ και στον Ολυμπιακό την 29η Αγωνιστική;
Ένα θέλω, όχι τρία (3). Πολλά ζητάω;
Και ένα ο φίλος σου ο Σταύρος ο Λαμπριάκος.
Ευχαριστώ.